Вибропресовани тротоарни изделия

Предлаганите от нас вибропресовани тротоарни изделия отговарят на хармонизираните европейски стандарти БДС EN 1338:2005 за бетонни павета, БДС EN 1339:2005 за бетонни плочи и БДС EN 1340:2005 за бетонни бордюри, като за произведените продукти предоставяме декларация за съответствие и сертификат на система за управление и контрол на качеството. Произвежданите от нас тротоарни изделия имат 10 години гаранция. Ние упражняваме постоянен производствен контрол със собствена строителна лаборатория, която е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008 система за управление и контрол на качеството.

За разглеждане на фирмения продуктов каталог на „ТЕТРАБЕТОН” – натиснете тук

За комплексно изпълнение на вертикална планировка с тротоарни вибропресовани изделия „ТЕТРАБЕТОН” – натиснете тук

Предлагаме ограничени количества стандартна в якостно отношение продукция с козметични забележки на цени с 30 до 50% намаление спрямо редовните цени. Справки на тел. +359.899.124.245

Номенклатура и актуална ценова листа на вибропресовани тротоарни изделия

Схема Габаритни размери
в см
Тегло
кг
Бр
в 1 м2
Брой в палет Наименование Приложение Офертна цена без ДДС
лв./м2 (лв./м')
h b L t Сив Червен Зелен
1 22.0 12.0 70.0 9 37.0 - 32 палет 80/120 Алеен бордюр За бордюри на алеи в паркове, градини и др. 6.46лв. 6.86лв. 8.91лв.
2 25.0 15.0 70.0 12 51.0 - 25 палет 80/120 Уличен бордюр За бордюри на улици 8.79лв. 9.96лв. 12.03лв.
3 30.0 15.0 70.0 12 62.0 - 24 палет 80/120 Булеварден бордюр За бордюри на улици 10.23лв. 11.29лв. 13.36лв.
15 16.0 8.0 50.0 6 13.0 - 110 палет 100/120 Градински бордюр За бордюри на градински алеи 3.30лв. 3.70лв. 4.36лв.
4 8.0 16.5 20.0 - 4.7 35 360 палет 100/120 Бехатон 8 За паркинги, автомобилни алеи, улици 17.50лв. 18.55лв. 23.10лв.
18 8.0 16.5 20.0 - 4.6 35 360 палет 100/120 Бехатон 8 без фаска За паркинги, автомобилни алеи, улици 17.85лв. 18.90лв. 23.80лв.
5 6.0 16.5 20.0 - 3.6 35 432 палет 100/120 Бехатон 6 За тротоари, включително и върху които паркират леки автомобили 14.35лв. 15.40лв. 19.25лв.
6 6.0 22.5 20.0 12 4.5 28.5 300 палет 100/120 Шестоъгълник За тротоари, включително и върху които паркират леки автомобили 14.25лв. 15.96лв. 19.95лв.
7 8.0 10.0 20.0 - 3.4 49.5 540 палет 100/120 Правоъгълник 8 За паркинги, автомобилни алеи, улици 17.32лв. 18.81лв. 24.23лв.
8 6.0 10.0 19.6 - 2.4 49.5 660 палет 100/120 Правоъгълник 6 За тротоари, включително и върху които паркират леки автомобили 14.35лв. 15.84лв. 20.79лв.
9 6.0 12.0 23.0 - 3.5 37 480 палет 100/120 Супердекор За тротоари, включително и върху които паркират леки автомобили 14.43лв. 15.91лв. 20.35лв.
10 6.0 10.0 10.0 - 1.2 98 1188 палет 100/120 Паве За тротоари, включително и върху които паркират леки автомобили 15.19лв. 17.15лв. 20.58лв.
23 8.0 10.0 10.0 - 1.6 98 990 палет 100/120 Паве 8 За тротоари, включително и върху които паркират леки автомобили 18.62лв. 20.58лв. 23.52лв.
11 6.0 30.0 30.0 - 10.9 11.1 144 палет 100/120 Каре За тротоари, включително и върху които паркират леки автомобили 13.88лв. 15.21лв. 19.87лв.
22 6.0 30.0 30.0 - 10.9 11.1 152 палет 100/120 Каре Тактилна За настилка на тротоари в участък, изискващ повишено внимание от незрящи хора. 18.65лв. 20.42лв. 25.97лв.
20 5.0 30.0 30.0 - 10.2 11.1 168 палет 100/120 Каре 5 За вътрешно-дворни алеи 13.54лв. 14.54лв. 19.43лв.
21 4.0 30.0 30.0 - 8.5 11.1 192 палет 100/120 Каре 4 За вътрешно-дворни алеи 12.88лв. 13.88лв. 18.65лв.
12 8.0 14.5 29.0 - 7.5 23 240 палет 100/120 Пътна ивица За паркинги, автомобилни алеи, улици, за окрайчване на асфалтови алеи 17.94лв. 19.32лв. 23.69лв.
25 10.0 25.0 50.0 - 26.6 8 60 палет 100/120 Пътна ивица - голяма За паркинги, автомобилни алеи, улици, за окрайчване на асфалтови алеи 25.44лв. 26.40лв. 29.44лв.
13 8.0 0.0 0.0 - 164.0 112 в 0.82 м2 1232 палет 80/100 Декоративно паве За паркинги, автомобилни алеи, улици, тротоари 22.36лв. 25.27лв. 29.43лв.
14 8.0 12.7 23.8 - 4.4 39 400 палет 100/120 Унипаваж За паркинги, автомобилни алеи, улици 17.94лв. 19.11лв. 24.18лв.
16 6.0 40.0 40.0 - 22.3 6.25 72 палет 80/120 Плоча За тротоари, включително и върху които паркират леки автомобили 16.94лв. 18.06лв. 22.50лв.
19 5.0 40.0 40.0 - 18.4 6.25 84 палет 80/120 Плоча 5 За вътрешно-дворни алеи 14.94лв. 15.88лв. 20.44лв.
17 9.0 40.0 60.0 9 28.4 4.17 40 палет 80/120 Паркинг елемент За паркинги, автомобилни алеи, улици 14.55лв. 15.55лв. 19.47лв.

  • Забележки:
  • 1. Представената номенклатура на тротоарните изделия и ценова листа са в сила от 01.02.2015год.
  • 2. Освен зелен и червен, изделията се произвеждат в жълт, оранж, кафяв и друг пожелан от инвеститора цвят.
  • 3. Цената за зелен цвят се отнася и за други цветове произведени с бял цимент, без син.
  • 4. Цената за червен цвят се отнася и за други цветове произведени със сив цимент.
  • 5. В цената е включено механизирано натоварване на палети с мотокар
  • 6. При експедиция клиентът предоставя оборотни палети или ги заплаща при цена 18 лв/брой.
  • 7. Представената ценова листа е съгласно Общите търговски условия
  • 8. Изделията отговарят на хармонизираните европейски стандарти БДС EN 1338:2005 за бет. павета, БДС EN 1339:2005 за бет. плочи и БДС EN 1340:2005 - за бетонните бордюри.