Вибропресовани бетонни градива

Вибропресовани бетонни градива

„ТЕТРАБЕТОН” има над петнадесет годишен богат опит в производството на строителни бетонни градива - тухли, коминни тела, бордюри, тротоарни плочки, павета, скари за шахти, хурди, колове за огради и други. Ние сме разработили и усвоили производството на стомано-стоманобетонни решетки за улични оттоци и основи за тях, както и капаци и гривни за ревизионни шахти по наша техническа спецификация.
Съвместно със строителна компания "ХРИСТ" ООД, „ТЕТРАБЕТОН” има опит с построяването на повече от петнадесет жилищни кооперации и къщи по строителна система за междуетажни подови конструкции от предгреди и оставащ кофраж от бетонови кухотели (хурди). Този тип строителна технология е масово прилагана в Западна Европа и води до ускоряване на строителния процес и значително минимизиране на разходите за кофраж и труд при строителството на една сграда. Нашия екип може да разработи конструктивен проект по подобен тип строителна система, както и да произведе предгредите, хурдите и другите бетонни елементи необходими на строителя за изпълнението на сградата.

Номенклатура на вибропресовани бетонни градива

Градива бетонни вибропресовани Технически данни Област на приложение
Тип Индекс якост Схема, варианти, видове Габарити, см Други Якост на натиск, MPa
B H L V, dm3 V0, dm3 M, K6
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
I. Бетонни тухли
T.10 0 10 20 40 8 5 11 1,5 За неносещи вертикален товар преградни стени
1 2,5 За комбинирана зидария с тип Т.20 за фасадни стени, носещи вертикален товар
2 10 Също, когато фасадната стена е шайба за поемане на сеизмични въздействия
T.15 15 20 40 12 5,8 13 1,5 За неносещи преградни стени с изисквания за звукоизолация
T.20 0 20 20 40 16 8,9 20 1,5 За неносещи вертикален товар вътрешни и фасасдни стени
1 2,5 За носещи вертикален товар вътрешни и фасадни стени
2 10 Също, когато стените са включени в поемане на сеизмични въздействия
T.25 0 25 20 40 20 9,8 22,5 1,5 За неносещи вертикален товар вътрешни и фасасдни стени
1 2,5 За носещи вертикален товар вътрешни и фасадни стени
2 10 Също, когато стените са включени в поемане на сеизмични въздействия
II. Бетонни градива за безкофражно изпълнение на стоманобетонни елементи
ХС 0 20 15 50 15 7 15,5 1,0 Използва се като оставащ кофраж за подови и покривни стомано-бетонни конструкции, при което образува плочо-гредово сечение. Изпълнява се върху дървено скеле
ХГ 0 20 16 52 16,6 7 15,5 1,0 Също като ХС предназначение. Изпълнява се върху стоманобетонови греди, в които предварително е заложена армировка за второстепенните греди
К.20 0 20 20 40 16 9,8 22 1,0 За оформяне хоризонтални пояси и греди, както и за монолитно изпълнение на щурцове без кофраж
К.20A 0 20 20 50 20 10 23 1,0 За оформяне хоризонтални пояси и греди, както и за монолитно изпълнение на щурцове без кофраж
H.20 0 25 20 50 20 6,5 15 1,0 За безкофражно изпълнение на дисперсно армирани стомано-бетонови шайби

 

 

Номенклатура на бетонни изделия

Вид изделия Област на приложение
1. Бетонов улей сив 35/25/8 За изпълнение на канавки и/или друг тип отводняване
2. Бетонов улей обемно оцветен 35/25/8 За изпълнение на канавки и/или друг тип отводняване
3. Бетонов улей трапец 50/50/40 За изпълнение на канавки и/или друг тип отводняване
4. Вентилационен блок ВБ 40/25/20см - основен Бетонен вентилационен блок
5. Вентилационен блок ВБ 40/25/20см - преходен Бетонен вентилационен блок
6. Щурц 10/10/120 За изпълнение на отвори в зидарии
7. Щурц 12/12/120 За изпълнение на отвори в зидарии
8. Кол ограден 8/8/230 За изпълнение на огради от метална мрежа