Тетрабетон


ЗА ТЕТРАБЕТОН

„ТЕТРАБЕТОН” ООД произвежда вибропресовани тротоарни плочи, павета и бордюри за улици и автомобилни алеи. Предлаганите от нас настилки са подходящи за  улици, включително с движение на тежкотоварни автомобили, и тротоари върху които паркират леки и лекотоварни автомобили. С нашите изделия ще имате европейски тротоари, паркинги, пешеходни и автомобилни алеи. "ТЕТРАБЕТОН" ООД е сертифициран по системата за управление на качеството: БДС EN ISO 9001:2001. Предлаганите тротоарни изделия се произвеждат на автоматизирана вибропресоваща линия и отговарят на хармонизираните европейски стандарти БДС EN 1338:2005 за бетонни павета, БДС EN 1339:2005 за бетонни плочки и БДС EN 1340:2005 за бетонни бордюри”. Извършва се стриктен производствен и лабораторен контрол на продукцията.

Основните предимства на вибропресованите тротоарни изделия са:

 • здравина, дълговечност и голяма носимоспособност;
 • лесен и бърз монтаж без мокри процеси;
 • напълно ремонтопригодни;
 • възможност за разнообразни архитектурни решения по отношение на цвят и форма;
 • добро оттичане с частично попиване на дъждовните води;
 • конкурентна цена спрямо асфалт, монолитен (щампован) бетон и естествен камък.


Тези красиви, многоцветни, функционални и дълговечни изделия от ВИБРОПРЕСОВАН БЕТОН, които са привличали окото ви по улиците на Западна Европа са вече на нашия пазар. Използвайте тротоарни настилки „ТЕТРАБЕТОН” – вибропресовани бетонни изделия с гарантирана дълговечност над 50 години.

Пълната гама на нашите изделия включва:

 • различни видове и цветове тротоарни плочки;
 • различни видове и цветове бетонни павета за паркинги и автомобилни алеи;
 • бордюри за улици и градински алеи;
 • кухотели бетонни блокчета за различни видове зидарии;
 • хурди за изпълнение на подови конструкции с оставащ кофраж;
 • блокчета за сифонни кoмини и естествени вентилации; капаци и гривни за дъждоприемни и ревизионни канализационни шахти с метално обкантване.

„ТЕТРАБЕТОН” ООД въведе в експлоатация във фабриката си в с.Труд немска автоматизирана вибропресоваща линия „ ZENIT 844AZ” с инсталация за производство на земновлажни бетонови разтвори „ELKON”. Върховите технологични постижения, осигуряващи работа при минимален водоциментов фактор, двупластово вибропресоване и напълно механизиран и автоматизиран производствен процес, гарантират високите качества и приемливата цена на нашите изделия. Дневният ни производствен капацитет е от порядъка на 100 тона (600 м2) изделия. Към настоящият момент инсталацията е оборудвана с матрици за 20 вида различни бетонови тротоарни изделия – бордюри и павета (плочи). Използването на различни бетонни смеси за основния и финишния пласт при двупластовото вибропресоване, дава възможност за по-едрозърнест здрав основен пласт и финишен (видим) пласт с по-фина структура или разноцветни камъчета (мозайка). Наличието на втори пласт при двупластовото вибропресоване дава възможност за разнообразно обемно оцветяване и повърхностна структура.