ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020               


   На 25.01.2021г. "Тетрабетон"  ООД сключи административен договор BG16RFOP002-2.073-17023-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца от датата на сключване на административния договор.


   Главната цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като в резултат от изпълнението на проекта, фирмата ще бъде подпомогната да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще продължи дейността си.


Общата стойност на проекта е в размер на  10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500лв. национално съфинансиране.


Дата на публикуване: 27.01.2021г.